Odkrycie penicyliny

Pierwszy antybiotyk, penicylina, oparty na pleśni grzyba pędzlaka, został odkryty przypadkowo przez szkockiego bakteriologa Aleksandra Fleminga w 1928 roku. Profesor Fleming znany ze swych prac nad szczepionką na tyfus, dostrzegł nalot pleśni na płytce z hodowlą bakterii, którą przez zapomnienie zostawił na kilka dni w laboratorium. Fleming zwrócił uwagę, że wokół plam pleśni bakterie zupełnie zniknęły.

Lek, który powstał na bazie pleśni, był jednak dostępny tylko w małych ilościach i nie został zidentyfikowany jako potężny antybiotyk, dopóki Ernst Chain, Edward Abraham i Howard Florey nie przetarli pionierskiej drogi jego produkcji na Brytyjskim Uniwersytecie w Oksfordzie w roku 1939. Do produkcji przez amerykańską firmę farmaceutyczną Commercial Solvents Corporation penicylina weszła w 1942 roku. Ranni żołnierze alianccy otrzymywali pierwsze dawki leku podczas II wojny światowej.

Copyright © 2005 Łukasz Siczek All rights reserved.