WYNALEZIENIE TELGRAFU

Już starożytni Grecy posługiwali się prymitywnym telegrafem optycznym.

Od 1794 roku stosowano szeroko we Francji telegraf semaforowy, wynaleziony przez Claude'a Chappe'a. Jednakże już w 1753 roku Szkot Charles Morrison zaproponował wykorzystanie do tego celu elektryczności.

Pierwszy telegraf elektryczny stworzył w latach 1809 - 1810 bawarski uczony Samuel T. von Soemmering.

Telegraf ten zainspirował Niemca w rosyjskiej służbie dyplomatycznej i wojskowej, Pawła L. Szylinga, który w latach 1822 - 1832 opracował pierwszy telegraf elektromagnetyczny i w 1836 roku zainstalował pierwszą jego linię w Petersburgu; zasada działania tego telegrafu polegała na wychylaniu się igieł magnetycznych pod wpływem przepływu prądu.

Telegraf igiełkowy podobnego systemu skonstruowali w 1833 roku w Getyndze uczeni niemieccy Carl F. Gauss i Wilhelm E. Weber; ulepszył go Karl A. Steinheil i zastosował w praktyce na skalę lokalną w Monachium, wprowadzając m.in. prototypy odbiorników akustycznego i piszącego.

W 1837 roku, w oparciu osiągnięcia Szylinga, Anglicy William F. Cooke i Charles Wheatstone opatentowali własny telegraf igiełkowy i zaczęli instalować go na kolei.

Za głównego twórcę telegrafu elektromagnetycznego uważa się jednak amerykańskiego malarza Samuela F.B. Morse'a, który pracował nad nim od 1832 roku. Morse zbudował prototyp swego telegrafu w 1835 roku, w 1837 roku opatentował go i demonstrował w Nowym Jorku, a w 1840 wprowadził stosowany do dziś tzw. alfabet Morse'a.

W 1844 połączył pierwszą linią telegraficzną Waszyngton i Baltimore; skonstruował wówczas odbiornik akustyczny, zwany "stukawką". wysłał wówczas z Kapitolu swoją słynną depeszę:

Aparaty systemu Morse'a stosowano w Europie (w Niemczech) od 1847 roku.

-telegraf bez drutu - 1896 - Guglielmo Marconi (Włochy),

-telegraf kolejowy - 1887 - Woods (USA),

Copyright © 2005 Łukasz Siczek All rights reserved.